وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله

گپی با فروغ

در غروب یکی از روزهای اردیبهشت


... و آدمی

اگر آن سوی پرهیب کویر هم که باشد

تا چشم باورش به نسیم روشن شود

بی هیچ بهانه ای سلام می کند.

سلام بهانه نمی خواهد بانو!

سلام.سلام.سلام.

 

«وای، باران؛

        باران؛

شیشه ی پنجره را باران شست.

از دلِ من اما،

چه کسی نقشِ تو را خواهد شست؟»

 

بانو، سلام !

شنگرفِ غروب، خانه - باغِ تو را گَرده ی ارغوان پاشیده و : «تو اینجایی، گسترده چون عطر اقاقی ها» و مشامِ نسیم را انباشته ای از رایحه ی سکر آورِ خوشه های اقاقیِ لابه لای گیسوانت.

شبی را که گذشت،از یاد نخواهم برد بانو !

لبریز بودم از موسیقیِ سرشارِ شعرهایت. و خودت که : لبخند می زدی، کوه ها پرنده می شدند، می پریدند. می گریستی، پریانِ دره های سبزِ بهشت، ابر می شدند، می باریدند و از خیابانِ آواز تو تا دروازه های سیالِ بهشت راهی نبود.

آه،خدای من! چه فرخنده شبی! و چقدر این لحظه زبانم نمی گردد.و الکن است زبانم از توصیفِ شب گذشته ی همراهی اَم با تو : پروانه ی پریزادِ ذهنِ من، بانو !

«با تو دیشب تا کجا رفتم

 تا خدا و آن سوی صحرای خدا رفتم

من نمی گویم ملایک بال در بالم شنا کردند

من نمی گویم که بارانِ طلا آمد

 لیک ای عطرِ سبزِ سایه پرورده

ای پری که باد می بردت

از چمنزار حریر پر گل پرده

تا حریم سایه های سبز

تا بهارِ سبزه های عطر

تا دیاری که غریبیهاش می آمد به چشم آشنا ، رفتم...

... شکر پر اشکم نثارت باد

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من

ای زبرجد گون نگین ، خاتمت بازیچه ی هر باد

تا کجا بردی مرا دیشب

با تو دیشب تا کجا رفتم.»

 

روزگار غریبی ست بانو !

هرآن، احتمالِ فاجعه ای گوشِ زمان را پر می کند.

" زمان " را می گویم بانو !

زمان که شاید برای تو پر بوده از عطرِ گیج آور اقاقی ها، بهار نارنج ها و مربای پوست پرتقال مادربزرگ! زمان را که شاید برایت لبریز بوده از خاطره ساختن و با خاطره زیستن.مملو از کوچه گردی های پاییزی بوده شاید، در کوچه پس کوچه های پرسایه ی پیچک ها و ببنفشه ها.زمان را که شاید " حس سبز درختان " را در " پیله ی تنهایی ات " منتشر کرده که گفته ای: «دیدم که پوستِ تنم از انبساطِ عشق تَرَک می خورد.» و زمان، چگونه بر تو گذشته است ؟

آیا از پسِ هزار سالِ گذشته ی اندوه، اکنون " به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ای؟ "

ولی برای ما، بانو !

زمان، بریا ما پر است از بوی باروت و هُرمِ داغِ آفتاب عمود و زُهم خون شقایق ها. و گاهی پُر از قاصدک هایی که پر می کشند به اوجِ آسمانِ خون رنگِ این حوالی.گاهی حسی چنین داریم: شاید قاصدک ها حاوی، پیامی از آن سوی مرزهای گمشده در وَهم و مه و تاریکی اند! که نسیمِ مرطوبی را، از نمیدانم کجای این خاکِ وسیع،دوش کشان می آورند و می پاشند بر کرت های خشک چهره هامان.انگار در رگ های شیشه ای شان، خونِ سرخی دارند که جریانِ قانونی حیاتشان است. و گاه که پایی غریبه و خشن، بر خاک می فشاردشان، خون سرخ و رقیق شان می پاشدبر سنگ چینِ اجاقی نزدیک و عطرِ عجیبی رها می شود در فضا.

بانوی ساکنِ سرزمین خوشبختی !

گاهی صبح های علی الطلوع، عطر و بوی عجیبی از خود، بی خودم میکند. فکر میکنم : بوی بهار نارنج است شاید! بوی بالِ فرشته است شاید! یا : عطرِ دعای صبحِ مادرم با سجاده اش پُرِ یاس های سپید همیشه.

بهار که می آید،بوی گُلِ نی، دیوانه ام می کند.بوی پَرِ کاکلی ها به یادم می آید و شمیمِ نازکای خواب رازقی ها.عطر گلریزه های محبوب شب و بوی تلخِ کاج ها و صنوبر ها.بوی پونه های رسته بر کناره های چشمه ی سووشون. بو... بو... بو...، آیا سهمی از این رایحه های شناور به کلبه ی تنهایی تو هم می رسد؟

بانو !

رایحه ی رونده و سیالی که از خانه - باغ ات سرچشمه می گیرد، شعر های تلخ ِ عاشقانه ی تو را در گوش آیندگان زمزمه خواهد کرد.خواهد رسانید به گوشِ دیگرانی که در گهواره، خواب فرشته و عروسک می بینند.هُرم سوزان خودش را خواهد زد بر چهره هایی که از خوف، بیراهه گرفته اند و می روند.سیلی خشمِ خودش را خواهد کوفت بر چهره ی دیگرانی که تو را نمی بینند، نمی خواهند ببینند.

□ □ □

و چقدر فضای خانه - باغ ات از حضور فرشته ها پر است بانو !

احساس میکنی لطیف ترین پَرِ عالم، نوازشت می کند. به رویا وارد می شوی. از نردبام رویا بالا می روی. دستت به بال فرشته های سبز خدا می رسد. آواز باران را می شنوی. فنجان کوچکی شعر از دست فرشته ها می گیری، بوی پونه های رسته بر جوبارهای قدیم - مثلا تجریش خودتان - را می دهد. می نوشی و سرمست می شوی.فراز سرت فرشته ها بال گسترده اند مقابل خورشید، خنکای سایه شان روحت را پرواز می دهد. در رویایی و احساس می کنی همه ی مردم صمیمی اند. یک دل و یک رو هستند در هیاهوی روزمرگی، گم نمی شوند. زیبایی را می بینند. گاهی خم می شوند قاصدکی را از حصار بوته ی خاری رها می کنند. دورنمای روشن را می بینند.شعله و فانوس نمی گیرانند.اصلا نیازی ندارند.آسوده از خورشید و ستاره اند.خودشان سرشار نورند. هر کدام خورشیدی هستند برای صد منظومه، کافی.هِی همین طور رویا های رنگ به رنگ و ای کاش همه در رویا زندگی می کرند! البته در رویای خودشان، نه رویای دیگران !

□ □ □

کاش نگهبان تلخ و عبوس دروازه ی (!) باغ - گوستان ظهیرالدوله، کمی با روحِ لطیفِ شعرهایت آشنا بود!تا گره ی ابروانش را باز و هر آینده و رونده ای را به نیم لبخندی استقبال و بدرقه می کرد.تا مجبور نمی شدم دست به دامان بغض و گریه شوم از این که می گوید : «اینجا گورستانِ(!؟) خصوصی است.آقا! بروید جایی دیگر برای زیارت.بروید امامزاده صالح! امامزاده عبدااله!» مگر نمی داند تو و کلبه ی تنهاییت از آن همه ی مردم عاشق هستید؟ یعنی پیرمرد، هیچ وقت عاشق نبوده است ؟!

باری، اگر خصت می داد پیرمرد، بر کتیبه ای به رنگ آسمان و به خطی خوش می نوشتم :

هِی ترانه ی کوچک دلنشین !

کوچه باغِ نرگس و ستاره و کبوتر !

نم نمِ شبنم و گونه های گُر گرفته از بوسه های ماه !

از همان کوچه ی باریک که پیچیدی

از اشاره و تبسّم دختر دریا بدان که

در پسِ دیوار های پوشیده از پیچک

یک خانه، بی هی حصار و پرده و دیواری

چشم انتظارِ نگاهِ مهربانِ توست.

چشم انتظار بوی پیراهنِ تو و دسته گلی بنفش

چشم انتظار چراغ و دریچه ای کوچک

برای دیدن دریچای خوشبخت

و چشک انتظار «دق الباب انگشتِ سبابه

بر بلوک ترک خورده ی در چوبی ...»

بانوی کوچه های شعر و ترانه !

با من بگو تو کیستی که این گونه سبز می شوی در باغچه ی کوچک دستانم؟! تو کیستی که دستانت پراز کلمات برهنه اند؟

نگاه کن بانو!

جیب هایم پر از نام توست، که مشت مشت می پراکنم به آسمانِ شب ستاره می شوند. می پراکنم به شاخه های لخت، برگ و بار می شوند.در چشمه و جویبار سرخی ماهی. بر دشت های برهوت، لاله ی سرنگون و شقایق سوخته می شوند.

آه ار نام تو، بانو!

"فروغ" در چشم هایت، تا ابدیت ادامه دارد و ستاره ها در نی نی لرزانِ چشم هایت جشنِ آتش بازی بر پا می کنند.

... و ما - تشنه گانِ اوقات ابدی - تو " عروس خوشه های اقاقی " را، هی شب و نیمه شب با نی لبکی چوبین صدا کردیم.که : ای یار، ای یگانه ترین یار! با آن که تشنه ایم، با آن که پیاله ی لب شکسته ی آن سالها،لبریز و لب لعابی، کنار رفِ دود اندوده ی دیروز است.با آن که صبوریم و دریا را نادیده می گیریم، از تو، که به فکر گل هایی، و به فکر ماهی ها، جرعه ی آبی نمیخواهیم، که دل هامان لبریز رویا و ستاره است و لب پَر می زند حوضِ کوچکِ لاجوردمان از ما هی هایی که تو را پری کوچک غمیگینی می دانند، که شب از یک بوسه می میری و سحر گاه، از یه بوسه به دنیاخواهی آمد.

"ای یار، ای یگانه ترین یار!"

از تو فقط تعبیر خواب های پریِ مان را می خواهیم.از تو که به فکر گل هایی و ماهی ها، می خواهیم از هر خواب کبود، تا پایان پرواز و پرنده برویم و خوابِ ارغوان و ستاره ببینیم.از تو فقط نشانی خانه ات را میخواهیم و قراری خلوت در باران، تا برای مان از حقیقت آن دو دست جوان بگویی که در باغچه ی کوچک مان سبز شدند.

... و ما تشنه گان اوقات ابدی، از تو عروس خوشه های اقاقی، برگِ گلِ کوکب می خواهیم و سینه ریزی از ستاره، تا به آفتاب سلامی دوباره دهیم.همین برای ما کافی است.

□ □ □

آه! باران، باران؛

«ابر شبگیر بهاران سینه خالی کرد

خیل خیلِ عقده ها را در گلو ترکاند.»

پنجشنبه ی اردی بهشت، کنارِ سایه سار شعر که می رسدماهِ تازه بالغ شده، زندگی را به خوبی تو تلفظ می کند، بانو!

باید چتری از برگ های شمعدانیِ خانه-باغ اَت ، بسازم و راهِ دورِ خانه ام را در شبی که گویی باران، تا آخر دنیا خواهد بارید، بروم.تا دیداری دوباره، در باران یکریز و بی مجالِ بهاری ، بدرود.

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
mmzsEntip در تاریخ دوشنبه 18 فروردین 1399 02:22 ق.ظ گفته :

how to get viagra https://zvigariageneric.com/ - viagra connect over the counter viagra <a href="https://zvigariageneric.com/#">goodrx viagra</a> viagra online
فروغ
mmzsEntip در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 11:24 ب.ظ گفته :

viagra connect usa https://zvigariageneric.com/ - viagra prank viagra walmart <a href="https://zvigariageneric.com/#">viagra for men</a> herbal viagra
فروغ
canadian pharmacies shipping to usa در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 07:53 ب.ظ گفته :

<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">buy prescription drugs without doctor</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
فروغ
best online pharmacies in canada در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 07:37 ب.ظ گفته :

<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">safe online pharmacies in canada</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
فروغ
bzzsEntip در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 11:52 ق.ظ گفته :

cialis 5mg https://cilismg.com/ - does cialis work what is cialis <a href="https://cilismg.com/#">side effects of cialis</a> liquid cialis
فروغ
bzzsEntip در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 08:00 ق.ظ گفته :

goodrx cialis https://cilismg.com/ - sildenafil vs cialis what does cialis do <a href="https://cilismg.com/#">cialis generic name</a> cialis 5mg
فروغ
vsnbClill در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 06:38 ق.ظ گفته :

viagra song https://genericvigrarja.com/ - viagra alternative cheap viagra <a href="https://genericvigrarja.com/#">viagra alternative</a> viagra connect
فروغ
bzzsEntip در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 06:10 ق.ظ گفته :

cialis vs viagra https://cilismg.com/ - online cialis cheap cialis <a href="https://cilismg.com/#">how does cialis work</a> buy generic cialis
فروغ
vsnbClill در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 01:09 ق.ظ گفته :

viagra pill https://genericvigrarja.com/ - generic viagra viagra dosage <a href="https://genericvigrarja.com/#">cheap viagra</a> how viagra works
فروغ
vsnbClill در تاریخ یکشنبه 17 فروردین 1399 12:55 ق.ظ گفته :

how to take viagra https://genericvigrarja.com/ - viagra substitute cialis vs viagra <a href="https://genericvigrarja.com/#">viagra and alcohol</a> how much is viagra
فروغ
drukeriixlci در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 08:19 ب.ظ گفته :

Acquiring in Bulk vs. Acquiring When You Required: Many Canadian drug stores provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharmacies</a> female viagra pills over the counter viagra discounts on mass purchases. Several drug stores themselves procure medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> knowing it</a> distributors at extremely marked down rates.
فروغ
azithromycin online cheap در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 05:05 ب.ظ گفته :

[url=https://azithro24.com/#]buy azithromycin[/url]
فروغ
ozdymidhqbiv در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 04:36 ب.ظ گفته :

Buying wholesale vs. Acquiring When You Need: Quite a few Canadian drug stores use <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>cialis mexico pharmacy</a> discount cialis canada buy viagra canada discount rates on mass purchases. Lots of drug stores themselves procure medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> walmart pharmacy prices</a> suppliers at very discounted prices.
فروغ
pmvofdwickrc در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 11:38 ق.ظ گفته :

Acquiring in Bulk vs. Acquiring When You Required: Several Canadian pharmacies provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharmacy Online to CanadianPharmacyonlineStore.com</a> canada pharmacies online cialis online canada pharmacy discounts on bulk purchases. Numerous pharmacies themselves obtain medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Canada Pharmacy</a> distributors at extremely discounted rates.
فروغ
where to buy azithromycin در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 06:19 ق.ظ گفته :

[url=https://azithro24.com/#]generic azithromycin[/url]
فروغ
emyljwqnccpf در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 04:00 ق.ظ گفته :

Purchasing wholesale vs. Buying When You Need: Quite a few Canadian drug stores use <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian PHARMACY Online to Usa</a> viagra soft cialis in canada price cuts on mass acquisitions. Several pharmacies themselves obtain medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> canadian pharmacies CanadianPharmacyonlineStore.com</a> representatives at very discounted prices.
فروغ
umtahzwiierg در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 03:58 ق.ظ گفته :

Purchasing in Bulk vs. Purchasing When You Required: Numerous Canadian pharmacies provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>like it</a> canadian pharmacy with viagra buy cialis online discount rates on bulk acquisitions. Lots of pharmacies themselves acquire medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Canadian Pharmacy Shipping Usa Cialis, Viagra</a> representatives at extremely discounted prices.
فروغ
cialis coupon در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 02:09 ق.ظ گفته :

tadalafil in natura [url=http://buyscialisrx.com]cialis without prescription[/url]
dosage of tadalafil 20mg cialis prescription tadalafil eyaculacion tadalafil molecule structure
http://buyscialisrx.com tadalafil tablet price
فروغ
cialis prescription در تاریخ شنبه 16 فروردین 1399 12:27 ق.ظ گفته :

que es cialis tadalafil [url=http://www.buyscialisrx.com/]buy cialis[/url] tadalafil literatura cialis no prescription solubility
profile of tadalafil kandungan tadalafil http://buyscialisrx.com/ tadalafil with food
فروغ
evsuzjlarbwl در تاریخ جمعه 15 فروردین 1399 02:10 ق.ظ گفته :

Acquiring wholesale vs. Acquiring When You Required: Numerous Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canada Pharmacy</a> free samples of viagra viagra online cheap discounts on bulk acquisitions. Several pharmacies themselves acquire medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> legitimate online pharmacies india</a> representatives at very discounted prices.
فروغ
cialis no prescription در تاریخ پنجشنبه 14 فروردین 1399 10:01 ب.ظ گفته :

tadalafil cuanto dura efecto [url=http://www.buyscialisrx.com/]online cialis[/url]
tadalafil prostate hypertrophy generic cialis online tadalafil 5mg once daily what is the function of tadalafil tablets http://buyscialisrx.com/ tadalafil duchenne muscular dystrophy
فروغ
cxuybrhgyijm در تاریخ پنجشنبه 14 فروردین 1399 08:50 ب.ظ گفته :

Buying in Bulk vs. Acquiring When You Required: Plenty Of Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>online pharmacy canada</a> best treatments for ed price of cialis price cuts on mass purchases. Several pharmacies themselves acquire medicines wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> canadian pharmacies viagra</a> suppliers at highly discounted rates.
فروغ
jhpaklyqmtqs در تاریخ پنجشنبه 14 فروردین 1399 01:54 ب.ظ گفته :

Buying in Bulk vs. Purchasing When You Need: Numerous Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>cialis in usa pharmacy</a> generic viagra in canada canadian online pharmacy cialis discount rates on mass purchases. Numerous drug stores themselves procure medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Canadian PHARMACY Online to Usa</a> suppliers at extremely marked down rates.
فروغ
urrbrlsyftgu در تاریخ پنجشنبه 14 فروردین 1399 12:56 ب.ظ گفته :

Buying in Bulk vs. Purchasing When You Required: Numerous Canadian drug stores provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>canadian pharcharmy online</a> generic cialis canadian buy discount viagra discounts on bulk acquisitions. Many pharmacies themselves acquire medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> internet pharmacy</a> suppliers at highly discounted prices.
فروغ
rsuyuwugslcm در تاریخ پنجشنبه 14 فروردین 1399 12:00 ق.ظ گفته :

Getting wholesale vs. Buying When You Required: Quite a few Canadian pharmacies provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>at yahoo</a> buy viagra uk free samples canada discount rates on mass acquisitions. Several drug stores themselves acquire medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Canadian Online Pharmacies</a> representatives at very discounted prices.
فروغ
can i buy hydroxychloroquine over the counter در تاریخ چهارشنبه 13 فروردین 1399 10:39 ب.ظ گفته :

can i buy hydroxychloroquine over the counter
فروغ
kvafidrxelaw در تاریخ چهارشنبه 13 فروردین 1399 05:54 ب.ظ گفته :

Acquiring in Bulk vs. Buying When You Need: Numerous Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharmacy</a> buy viagra online at cialis at canadian pharmacies price cuts on bulk purchases. Lots of pharmacies themselves acquire medicines wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> how much is yours worth?</a> representatives at very marked down prices.
فروغ
lzegppqfphgo در تاریخ چهارشنبه 13 فروردین 1399 09:35 ق.ظ گفته :

Buying wholesale vs. Acquiring When You Need: Several Canadian pharmacies use <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharmacies</a> cialis of canada buy drugs discounts on bulk acquisitions. Several drug stores themselves obtain medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Our site</a> suppliers at highly discounted prices.
فروغ
nqynremispaj در تاریخ چهارشنبه 13 فروردین 1399 06:10 ق.ظ گفته :

asqkjq Website <a href=http://si1denafilfored.com/>softclaws.com sildenafil viagra</a> visit this web-site dpoqvw Viagra <a href="http://si1denafilfored.com/">sildenafil citrate tablet</a> explanation
فروغ
udvepfcfrrsy در تاریخ چهارشنبه 13 فروردین 1399 03:27 ق.ظ گفته :

xreitz his response <a href=http://si1denafilfored.com/>viagra grneric</a> helpful site kkdshd index <a href="http://si1denafilfored.com/">pharmacies generic sidenafil</a> buy sildenafil citrate 100mg online india
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو