تبلیغات
فروغ فرخزاد - تولدی دیگر | 30 :: به علی گفت مادرش روزی
وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
تولدی دیگر | 30 :: به علی گفت مادرش روزی

به علی گفت مادرش روزی ...

علی کوچیکه

علی بونه گیر

نصف شب از خواب پرید

چشماشو هی مالید با دس

سه چار تا خمیازه کشید

پا شد نشس

چی دیده بود ؟

چی دیده بود ؟

خواب یه ماهی دیده بود

یه ماهی انگار که یه کپه دو زاری

انگار که یه طاقه حریر

با حاشیه منجوق کاری

انگار که رو برگ گل لال عباسی

خامه دوزیش کرده بودن

قایم موشک بازی می کردن تو چشاش

دو تا نگین گرد صاف الماسی

همچی یواش

همچی یواش

خودشو رو آب دراز می کرد

که بادبزن فرنگیاش

صورت آبو ناز می کرد

بوی تنش بوی کتابچه های نو

بوی یه صفر گنده و پهلوش یه دو

بوی شبای عید و آشپزخونه و نذری پزون

شمردن ستاره ها تو رختخواب رو پشت بون

ریختن بارون رو آجر فرش حیاط

بوی لواشک بوی شوکولات

انگار تو آب گوهر شب چراغ می رفت

انگار که دختر کوچیکه شاپریون

تو یه کجاوه بلور

به سیر باغ و راغ می رفت

دور و ورش گل ریزون

بالای سرش نور بارون

شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه

شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه

شاید که یه خیال تند سرسری بود ماهیه

هر چی که بود

هر کی که بود

علی کوچیکه

محو تماشاش شده بود

واله و شیداش شده بود

 همچی که دس برد که به اون

رنگ روون

نور جوون

نقره نشون

دس بزنه

برق زد و بارون زد و آب سیا شد

شیکم زمین زیر تن ماهی وا شد

دسه گلا دور شدن و دود شدن

شمشای نور سوختن و نابود شدن

باز مث هر شب رو سر علی کوچیکه

دسمال آسمون پر از گلابی

نه چشمه ای نه ماهیی نه خوابی

باد توی بادگیرا نفس نفس می زد

زلفای بید و میکشید

از روی لنگای دراز گل آغا

چادر نماز کودریشو پس می زد

رو بند رخت

پیرهن زیرا و عرق گیرا

میکشیدن به تن همدیگهو حالی بحالی میشدن

انگار که از فکرای بد

هی پر و خالی میشدن

سیرسیرکا

سازارو کوک کرده بودن و ساز می زدن

همچی که باد آروم می شد

قورباغه ها از ته باغچه زیر آواز می زدن

شب مث هر شب بود و چن شب پیش و شبهای دیگه

آمو علی

تو نخ یه دنیای دیگه

علی کوچیکه

سحر شده بود

نقره نابش رو میخواس

ماهی خواابش رو می خواس

راه آب بود و قر قر آب

علی کوچیکه و حوض پر آب

علی کوچیکه

علی کوچیکه

نکنه تو جات وول بخوری

حرفای ننه قمر خانم

یادت بره گول بخوری

تو خواب اگه ماهی دیدی خیر باشه

خواب کجا حوض پر از آب کجا

کاری نکنی که اسمتو

توی کتابا بنویسن

سیا کنن طلسمتو

آب مث خواب نیس که آدم

از این سرش فرو بره

از اون سرش بیرون بیاد

 تو چار راهاش وقت خطر

صدای سوت سوتک پاسبون بیاد

شکر خدا پات رو زمین محکمه

کور و کچل نیسی علی سلامتی چی چیت کمه؟

می تونی بری شابدوالعظیم

ماشین دودی سوار بشی

قد بکشی خال بکوبی

جاهل پامنار بشی

حیفه آدم این همه چیزای قشنگو نبینه

الا کلنگ سوار نشه

شهر فرنگو نبینه

فصل حالا فصل گوجه و سیب و خیار بستنیس

چن روز دیگه تو تکیه سینه زنیس

ای علی ای علی دیوونه

تخت فنری بهتره یا تخته مرده شور خونه ؟

گیرم تو هم خود تو به آب شور زدی

رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی

ماهی چیه ؟ ماهی که ایمون نمیشه نون نمیشه

اون یه وجب پوست تنش واسه فاطی تنبون نمیشه

دس که به ماهی بزنی از سرتا پات بو میگریه

بوت تو دماغا می پیچه

دنیا ازت رو میگیره

بگیر بخواب بگیر بخواب

که کار باطل نکنی

با فکرای صد تا یه غاز

حل مسائل نکنی

سر تو بذار رو ناز بالش بذار بهم بیاد چشت

قاچ زین و محکم چنگ بزن که اسب سواری پیشکشت

حوصله آب دیگه داشت سر میرفت

خودشو می ریخت تو پاشوره در می رفت

انگار می خواس تو تاریکی

داد بکشه آهای زکی !

این حرفا حرف اون کسونیس که اگه

یه بار تو عمرشون زد و یه خواب دیدن

خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلوکباب دیدن

ماهی چیکار به کار یه خیک شیکم تغار داره

ماهی که سهله سگشم

از این تغارا عار داره

ماهی تو آب می چرخه و ستاره دست چین میکنه

اونوخ به خواب هر کی رفت

خوابشو از ستاره سنگین میکنه

می برتش می برتش

از توی این دنیای دلمرده ی چاردیواریا

نق نق نحس ساعتا خستگیا بیکاریا

دنیای آش رشته و وراجی و شلختگی

درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگی

دنیای بشکن زدن و لوس بازی

عروس دوماد بازی و ناموس بازی

دنیای هی خیابونا رو الکی گز کردن

از عربی خوندن یه لچک بسر حظ کردن

دنیای صبح سحرا

تو توپخونه

تماشای دار زدن

نصف شبا

رو قصه آقابالاخان زار زدن

دنیایی که هر وخت خداش

تو کوچه هاش پا میذاره

یه دسه خاله خانباجی از عقب سرش

یه دسه قداره کش از جلوش میاد

دنیایی که هر جا میری

 صدای رادیوش میاد

میبرتش میبرتش از توی این همبونه کرم و کثافت و مرض

به آبیای پاک و صاف آسمون میبرتش

به سادگی کهکشون می برتش

آب از سر یه شاپرک گذشته بود و داشت حالا فروش میداد

علی کوچیکه

نشسته بود کنار حوض

حرفای آبو گوش میداد

انگار که از اون ته ته ها

از پشت گلکاری نورا یه کسی صداش می زد

آه میکشید

دس عرق کرده و سردش رو یواش به پاش می زد

انگار میگفت یک دو سه

نپریدی ؟ هه هه هه

من توی اون تاریکیای ته آبم بخدا

حرفمو باور کن علی

ماهی خوابم بخدا

دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن

پرده های مرواری رو

این رو و آن رو بکنن

به نوکران با وفام سپردم

کجاوه بلورمم آوردم

سه چار تا منزل که از اینجا دور بشیم

به سبزه زارای همیشه سبز دریا می رسیم

به گله های کف که چوپون ندارن

به دالونای نور که پایون ندارن

به قصرای صدف که پایون ندارن

یادت باشه از سر راه

هفت هشت تا دونه مرواری

جمع کنی که بعد باهاشون تو بیکاری

یه قل دو قل بازی کنیم

ای علی من بچه دریام نفسم پاکه علی

دریا همونجاس که همونجا آخر خاکه علی

هر کی که دریا رو به عمرش ندیده

اززندگیش چی فهمیده ؟

خسته شدم حالم بهم خورد از این بوی لجن

انقده پا به پا نکن که دو تایی

تا خرخره فرو بریم توی لجن

بپر بیا وگرنه ای علی کوچیکه

مجبور میشم بهت بگم نه تو نه من

آب یهو بالا اومد و هلفی کرد و تو کشید

انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید

دایره های نقره ای

توی خودشون

چرخیدن و چرخیدن و خسته شدن

موجا کشاله کردن و از سر نو

به زنجیرای ته حوض بسته شدن

قل قل قل تالاپ تالاپ

قل قل قل تالاپ تالاپ

چرخ می زدن رو سطح آب

تو تاریکی چن تا حباب

علی کجاس ؟

تو باغچه

چی میچینه ؟

آلوچه

آلوچه باغ بالا

جرات داری ؟ بسم الله

ادامه مطلب
نظرات :
tinyurl.com در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 08:12 ب.ظ گفته :

Its such as you learn my mind! You appear to grasp a lot approximately this, like
you wrote the e book in it or something. I think that you just can do with a few % to pressure the message house a little bit, however other than that, this is fantastic blog.

An excellent read. I'll certainly be back.
فروغ
tinyurl.com در تاریخ سه شنبه 28 آبان 1398 01:40 ب.ظ گفته :

Really no matter if someone doesn't know afterward its up to other people that they will help, so here
it happens.
فروغ
health benefits of coconut oil در تاریخ سه شنبه 7 آبان 1398 08:49 ق.ظ گفته :

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this blog on regular basis to
take updated from most recent news.
فروغ
Vernell در تاریخ شنبه 12 مرداد 1398 02:23 ب.ظ گفته :

You actually make it appear so easy along with your presentation however I
to find this matter to be actually something which I believe I would never understand.
It kind of feels too complicated and very large for me.
I'm taking a look forward on your subsequent put up, I'll
try to get the dangle of it!
فروغ
dating site در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد 1398 06:48 ب.ظ گفته :

Hello there! This post could not be written any better!

Going through this article reminds me of my previous roommate!
He always kept preaching about this. I am going to send this information to him.
Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
فروغ
natalielise در تاریخ جمعه 4 مرداد 1398 05:48 ق.ظ گفته :

Quality articles is the key to interest the viewers to visit the site,
that's what this site is providing. natalielise
plenty of fish
فروغ
plenty of fish dating site در تاریخ سه شنبه 1 مرداد 1398 05:42 ب.ظ گفته :

My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I may as well check things out.

I like what I see so now i'm following you.
Look forward to checking out your web page again.
فروغ
how to get help in windows 10 در تاریخ یکشنبه 30 تیر 1398 01:03 ب.ظ گفته :

Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thank you for providing
this info.
فروغ
how to get help in windows 10 در تاریخ سه شنبه 25 تیر 1398 03:59 ب.ظ گفته :

Yes! Finally something about how to get help in windows 10.
فروغ
tinyurl.com در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 06:56 ب.ظ گفته :

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is fundamental and all. However think of if you
added some great visuals or video clips to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and video clips,
this website could certainly be one of the very best in its field.
Good blog!
فروغ
how to get help in windows 10 در تاریخ سه شنبه 7 خرداد 1398 09:50 ق.ظ گفته :

My brother recommended I may like this website. He used to be entirely
right. This put up actually made my day. You cann't consider just how much time
I had spent for this info! Thank you!
فروغ
gamefly free trial در تاریخ دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 05:53 ق.ظ گفته :

A person essentially help to make critically posts I'd state.
This is the very first time I frequented your website page and
so far? I surprised with the analysis you made to make this
actual publish incredible. Excellent process!
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر